HomeBlogOddychajPolsko: Jak samorządy współpracują z Airly?

OddychajPolsko: Jak samorządy współpracują z Airly?

Współpraca Airly z Samorządami.

Zaczęło się niewinnie i nieśmiało od jednej gminy, która zdecydo- wała się zrozumieć problem i posłużyć danymi smogowymi do podjęcia działań, mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w gminie. Tym innowacyjnym pionierem była Gmina Zielonki ( woj. małopolskie), która już w 2016 r. postanowiła monitorować zanieczyszczenia powietrza.

Obecnie Airly posiada ponad 4 500 urządzeń na całym świecie. W 2021 roku do naszej sieci dołączyło kilkanaście nowych gmin i miast. Wśród naszych klientów są gminy, które budują własne miejskie sieci monitoringu jakości powietrza jak np. miasto Opole, które od 2018 roku świadomie dba o dostarczanie rzetelnej informacji swoim mieszkańcom, skutecznie informując ich o dobo- wych przekroczeniach norm jakości powietrza.

Polskie gminy szukając możliwości na rozbudowę monitoringu korzystają z różnych dofinansowań, środków własnych czy też budżetów obywatelskich. W październiku br. właśnie dzięki BO (Budżet obywatelski) powstała sieć monitoringu jakości powietrza w mieście Gdańsk, zainstalowana w aż 35 lokalizacjach.

Dzięki informacji jakie dostarcza Airly, samorządy w Polsce informują swoich mieszkańców o skokach stężeń, propagują dobre praktyki ekologiczne, wyjaśniają zależności związane z zyskiem fizycznym, a przede wszystkim finansowym z wymiany starych instalacji grzewczych i “kopciuchów” na nowoczesne rozwiązania. Ilość samorządów w Polsce, które chcą świadomie podejmować decyzje i mieć wymierny wpływ na poprawę jakości powietrza w naszym kraju stale rośnie.

 

Nasza analiza wskazuje, iż liczba aktywnych samorządów, które dołączają się do sieci monitoringu dynamicznie wzrasta, średnio o około 26% rok do roku (2019 vs. 2020). Nasi klienci w polskich samorządach wiedzą, iż mogą liczyć na pełne wsparcie z naszej strony począwszy od zaprojektowania sieci, propozycji najlepszego umiejscowienia czujników, ich montażu oraz konfiguracji panelu raportującego z dedykowanymi raportami historycznymi i bieżącymi, aż po powiadomienia i alerty o przekroczeniach norm. Projektowanie sieci polega na doradzaniu gminom jak oszacować ilość potrzebnych urządzeń w przeliczeniu na km2. Prawidłowe rozlokowanie czujników w sieci ma ogromne wpływ na jakość wyników pomiarów np. na terenie miasta Opole przy powierzchni 149 km2 zainstalowano 40 sztuk monitorujących urządzeń. Jednak w miejscach dynamicznie walczących z “kopciuchami” funkcjonują gęściejsze sieci jak np. w Sierpcu gdzie przy powierzchni tylko niespełna 19 km2 mamy 20 sztuk urządzeń Airly.

Przygotowywane raporty Airly uwzględniają indywidualne wymagania klientów, które służą wielokrotnie wewnętrznym ustaleniom budżetowym, strategicznym decyzjom dotyczących np. przyłączeniu gmin do systemu grzewczego czy też wspierają urzędników przy realizacji szeregu projektów ekologicznych jak np. “Mój prąd” lub “Czyste Powietrze”.

Dane smogowe motywują urzędy oraz mieszkańców do zmian takich jak ustawy antysmogowe, tu możemy posłużyć się przykła- dem Miasta Kraków, w którym od wprowadzenia ustawy, średnie stężenie pyłu PM10 i PM 2.5, które są głównymi składnikami smogu, spada szybciej w Krakowie niż w całym województwie z wyłączeniem Krakowa.

Obniżenie wartości smogowych w Krakowie wynosi 45%, a w woj.małopolskim obserwowany jest dużo mniejszy spadek i wynosi 28%. Ta wyraźna różnica jasno wskazuje na poprawny kierunek Miasta Krakowa pod kątem swoich planów i ekologicznych działań.

Klienci samorządowi postanowili pójść z nami o krok dalej, w potrzebie chwili spowodowanej pandemią, uruchomiliśmy projekt interaktywnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. W czasie godziny lekcyjnej tłumaczymy dzieciom zjawiska fizykochemiczne ścisłe związane z ekologią. Aby przełamać poważną tematykę warsztatów, lekcja uzupełniona jest widowiskowymi doświadczeniami prezentującymi zasady powsta- wania smogu i innych zjawisk pogodowych. W organizację zajęć angażują się głównie referaty edukacji, sami włodarze miast oraz powiatów czy województw. Warsztaty edukacyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci wracają po zajęciach do swoich domów i rozliczają ze złych przyzwyczajeń ekologicznych swoich rodziców oraz dziadków.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 30 spotkań z dziećmi z 40 miast z całej Polski, łącznie w programie wzięło udział ponad 3000 uczniów, a zainteresowanie tą edukacją ciąglę wzrasta.

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]