HomeBlogPozew w sprawie smogu – wszyscy walczymy o czyste powietrze

Pozew w sprawie smogu – wszyscy walczymy o czyste powietrze

Wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, jednak jest o to coraz trudniej. W zasadzie większość osób, które myślą, że dotleniają się na zewnątrz, na świeżym powietrzu, mylą się – poziom zanieczyszczenia jest bowiem w Polsce bardzo duży. Ponieważ smog jest problemem wszystkich obywateli, każdy może przystąpić do kampanii Pozywam Smog. Pozew nie jest wymierzony w żadną konkretną partię polityczną, ale jego celem jest przesądzenie, że za szkodę i krzywdę członków grupy odpowiedzialny jest Skarb Państwa. Jak przystąpić do grupy i dlaczego warto?

Pozew zbiorowy w sprawie smogu

Do pozwu zbiorowego w sprawie smogu może przystąpić każdy, komu nie jest obojętne własne zdrowie i stan środowiska naturalnego. Zgodnie z zapisami istniejącymi w Konstytucji RP, ustawach i przepisach prawa wspólnotowego, to właśnie władze publiczne mają obowiązek chronić środowisko naturalne i zapobiegać negatywnym skutkom jego degradacji, w tym oczywiście skutkom zdrowotnym u obywateli. Władze publiczne powinny więc lepiej zadbać o stan powietrza i skuteczniej przeciwdziałać powstawaniu smogu. Problem smogu obecny jest w Polsce już od wielu lat, a sytuacja zamiast poprawiać się, raczej się pogarsza. Każdy kolejny rząd niestety nie podejmuje żadnych rewolucyjnych działań, by temu przeciwdziałać – coś robi, jednak tak naprawdę ignoruje problem, który narasta. Taka sytuacja nie może dłużej się utrzymywać, gdyż jest to ze szkodą dla obywateli. Stąd właśnie pomysł zbiorowego pozwu, do którego może przystąpić każdy i który ma na celu wykazanie, że w związku z brakiem skutecznych działań, to Skarb Państwa będzie odpowiedzialny wobec członków grupy, skoro nie wywiązał się z obowiązku wobec obywateli.

Co może dać wygranie procesu?

Jeśli uda się wybrać proces sądowy, Skarb Państwa nie będzie mógł dalej twierdzić, że nie jest odpowiedzialny za zły stan powietrza. Wiele osób złożyło już pozwy indywidualne, jednak w grupie zawsze jest większa siła. Wygrana takiego zbiorowego procesu sprawiłaby, że członkowie grupy pozywającej mogliby dochodzić swoich praw w uproszczonym procesie. Mogliby starać się o odszkodowania lub zadośćuczynienia, choćby i za to, że sami musieli ponieść wydatki na lepszą ochronę swojego zdrowia – na przykład kupując maski antysmogowe. Do akcji Pozywam Smog przystąpiło już wiele osób – w tym znane osobistości w Polsce, jak Grażyna Wolszczak – Sikora, Mariusz Szczygieł czy Lesław Żurek. Proces może też przede wszystkim przyciągnąć większą uwagę rządzących do kwestii zanieczyszczenia powietrza, a także uświadomić większą liczbę ludzi w Polsce, że zanieczyszczenie środowiska nie jest czymś wyimaginowanym i że wszyscy na tym cierpimy.

Jak przystąpić do pozwu zbiorowego?

Do pozwu zbiorowego może przystąpić każdy – im więcej osób się zgłosi, tym lepiej. Na stronie www.pozywamsmog.eu można znaleźć dokładniejsze informacje na temat całej kampanii, a także formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. Cała opłata za przystąpienie do pozwu wyniesie około 310 złotych, a zatem trzeba się liczyć z kosztami. Zagrożone zdrowie jest jednak przecież bezcenne!

 

Źródła:

  • https://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/301259936-Pozew-zbiorowy-za-smog—kazdy-moze-przystapic.html
  • https://pozywamsmog.eu/
  • https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pierwszy-pozew-zbiorowy-w-sprawie-smogu/m2sn654

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]