HomeBlogRanking zanieczyszczenia powietrza Europejskich miast – marzec 2022.

Ranking zanieczyszczenia powietrza Europejskich miast – marzec 2022.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez zespół analizy danych Airly, w marcu 2022 r. poziom zanieczyszczenia powietrza w wielu europejskich miastach znacznie przekroczył dopuszczalne normy ustalone przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). 

Wszystkie z 20 najbardziej zanieczyszczonych miast przekroczyły normę WHO zarówno w zestawieniu zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu jak i pyłem PM10. Najwyższe stężenie NO2 odnotowano w Newcastle upon Tyne, mieście położonym w północnej Anglii. Natomiast maksymalne stężenie PM10 zarejestrowano w Hiszpanii (Malaga i Sewilla).

Na wzrost zanieczyszczenia powietrza w marcu istotny wpływ miała burza piaskowa znad Sahary, która dotarła do Europy. Pył oraz inne czynniki, takie jak wysokie ciśnienie i brak wiatru, sprawiły, że zanieczyszczenie powietrza w południowej i zachodniej Europie było nieco wyższe niż w Europie Środkowej. W szczególności pogorszyło się powietrze w Portugalii czy Belgii w przeciwieństwie do powietrza w Polsce czy Rumunii, które pozostało na podobnym poziomie.

Częste przekroczenia nowych norm WHO!

We wrześniu 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła bardziej rygorystyczne normy dotyczące poziomu NO2 i PM10. Poziom nowych 24-godzinnych norm dla PM10 został zmieniony z 50µg/m3 na 45µg/m3, a normy dla NO2 zostały przyjęte na poziomie 25µg/m3, co wcześniej było poziomem ostrzegawczym.

Ranking zanieczyszczenia powietrza NO2 (marzec 2022):

 1. Newcastle upon Tyne – 44,6 µg/m3 (179% bezpiecznej normy WHO, 25 µg / m3)
 2. Neapol – 42,4 (170%)
 3. Paryż – 41,2 (165%)
 4. Antwerpia – 35,9 (144%)
 5. Dortmund – 35,6 (142%)
 6. Zurych – 34,9 (140%)
 7. Stuttgart – 34,1 (137%)
 8. Monachium – 33,5 (134%)
 9. Frankfurt nad Menem – 32,6 (130%)
 10. Hamburg – 32,0 (128%)
 11. Rotterdam [Haga] – 31,8 (127%)
 12. Bruksela – 31,2 (125%)
 13. Oslo – 30,5 (122%)
 14. Ateny – 30,5 (122%)
 15. Sofia – 30,0 (120%)
 16. Londyn – 29,4 (118%)
 17. Lyon – 29,2 (117%)
 18. Katowice – 29,1 (116%)
 19. Manchester – 28,9 (116%)
 20. Praga – 29,7 (115%)

 

Ranking zanieczyszczenia powietrza PM10 (marzec 2022):

 1. Malaga 56,1 µg/m3 (125% bezpiecznej normy WHO, 45 µg / m3)
 2. Sewilla 46,5 (103%)
 3. Belgrad 40,9 (91%)
 4. Katowice 40,5 (90%)
 5. Antwerpia 38,3 (85%)
 6. Sztokholm 37,2 (83%)
 7. Kraków 36,8 (82%)
 8. Stuttgart 35,4 (79%)
 9. Oslo 35,1 (78%)
 10. Wrocław 34,7 (77%)
 11. Leeds 34,3 (76%)
 12. Lizbona 34,0 (76%)
 13. Paryż 33,9 (75%)
 14. Łódź 33,8 (75%)
 15. Poznań 33,7 (75%)
 16. Sofia 32,8 (73%)
 17. Zagrzeb 32,8 (73%)
 18. Saloniki 32,4 (72%)
 19. Rotterdam [Haga] 31,8 (71%)
 20. Madryt 30,8 (68%)

 

Aktualną jakość powietrza na całym świecie można sprawdzać za pomocą mapy MyAirly oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej Airly.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]