HomeBlogW jaki sposób dane z platformy Airly pomagają w poprawie jakości powietrza?

W jaki sposób dane z platformy Airly pomagają w poprawie jakości powietrza?

“#RepairTheAir” (Naprawmy powietrze) to motto firmy Airly. Ale co to tak naprawdę oznacza? W jaki sposób hiperlokalna sieć czujników może przyczynić się do rzeczywistej poprawy jakości powietrza? W tym tekście pokazujemy krok po kroku, jak może wyglądać droga do lepszego powietrza dla każdego.

Na drodze do czystszego powietrza znajduje się seria obejmująca cztery kroki, które mają na celu poprawę jakości powietrza. Zaczynamy od danych na temat jakości powietrza, a kończymy na realnym wpływie na środowisko. Prześledźmy je krok po kroku:

Monitorowanie – Cała podróż zaczyna się od instalacji gęstych sieci czujników jakości powietrza, które zbierają dane o zanieczyszczeniu 24 godziny na dobę i są aktualizowane na mapach Airly co pięć minut.

Analiza – analiza jakości powietrza pozwala określić rodzaj zanieczyszczenia występującego w danym miejscu, jego źródło oraz przebieg dobowy.

Opracowywanie działań – dokładna lokalizacja i identyfikacja źródeł zanieczyszczeń w danym miejscu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji przyczyniających się do redukcji zanieczyszczeń.

Śledzenie poprawy – bieżące pomiary pozwalają na sprawdzenie i potwierdzenie pozytywnego wpływu podjętych działań, a także zapewniają ciągłość informacji w celu opracowania kolejnych kroków.

Jakie działania pozwala podjąć system Airly?

Zmiany w zakresie czystego powietrza mogą przybierać różne formy. Począwszy od jednorazowych działań mających na celu doraźną reakcję na zwiększoną ilość zanieczyszczeń, po długoterminowe inicjatywy wynikające ze zmian w lokalnej polityce lub ustawodawstwie. Poniżej podajemy kilka przykładów takich przedsięwzięć:

Reagowanie w czasie rzeczywistym, np. zapobieganie nielegalnemu spalaniu odpadów lub darmowy transport publiczny w dni o podwyższonym poziomie zanieczyszczeń.

Lepsze projektowanie przestrzeni miejskiej, np. dostosowanie przepływu ruchu drogowego w celu ograniczenia liczby pojazdów poruszających się w obszarach wrażliwych. (np. w okolicy szkół, spitali czy domów opieki)

Zmiany w przepisach, np. zakaz spalania paliw stałych.

Zmiana zwyczajów, np. wytyczanie nowych, mniej zanieczyszczonych ścieżek dla pieszych, w celu uniknięcia zanieczyszczonych obszarów.

Standaryzowane praktyki biznesowe, np. rezygnacja z silników diesla na rzecz zasilania z lądu, kiedy statki towarowe są w porcie.

Kto może podjąć działania?

Zmiany w walce o czyste powietrze mogą być wprowadzane przez każdego!

Począwszy od władz państwowych i lokalnych, które mają uprawnienia do wprowadzania ustaw i rozporządzeń, poprzez firmy zaangażowane społecznie, które chcą uczynić walkę o czyste powietrze częścią swojej strategii ESG, społeczności lokalne zdecydowane na samodzielne analizowanie i nagłaśnianie problemu zanieczyszczenia powietrza, aż po osoby prywatne, które potrzebują wiarygodnych danych o jakości powietrza, aby reagować na zanieczyszczenia w sposób indywidualny, np. ograniczając czas przebywania na świeżym powietrzu lub odpowiednio dobierając porę na ćwiczenia fizyczne, z uwzględnieniem aktualnego stężenia zanieczyszczeń.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]