HomeBlogWHO zaostrza rekomendacje dotyczące jakości powietrza

WHO zaostrza rekomendacje dotyczące jakości powietrza

Po 15 latach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowała rekomendacje dotyczące maksymalnych stężeń substancji wpływających na zanieczyszczenie powietrza. Na podstawie obszernych badań naukowych, zmienione zostały poziomy dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i ustalone zostały nowe cele jakości powietrza, które są niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego na całym świecie.

Czym są Światowe Wytyczne WHO dotyczące Jakości Powietrza?

Zaktualizowane Globalne Wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza zawierają zalecenia odnoszące się do poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, jak również cele tymczasowe dla sześciu kluczowych zanieczyszczeń powietrza. Wskazują one również wytyczne jakościowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania niektórymi rodzajami pyłu zawieszonego (PM), na przykład czarnego węgla/węgla pierwiastkowego, cząstek ultra drobnych oraz cząstek pochodzących z burz piaskowych i pyłowych, dla których nie ma wystarczających dowodów ilościowych, aby określić poziomy AQG. Celem wprowadzania wytycznych jest to, aby wszystkie kraje osiągnęły zalecane poziomy jakości powietrza.

Nowe normy zostały przedstawione dla 6 kluczowych substancji zanieczyszczających: pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3) oraz tlenku węgla (CO).

  • PM2,5 – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 15 mikrogramów na metr sześcienny (było 25 mikrogramów),
  • PM10 – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 45 mikrogramów na metr sześcienny (było 50 mikrogramów),
  • tlenek azotu – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 25 mikrogramów na metr sześcienny (było 50 mikrogramów),
  • tlenek siarki – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 40 mikrogramów na metr sześcienny (było 125 mikrogramów),
  • tlenek węgla (czad) – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 4 mikrogramów na metr sześcienny (było 7 mikrogramów).

W Unii Europejskiej przez smog co roku przedwcześnie umiera około 400 tys. osób, w samej Polsce około 50 tys. osób. Biorąc to pod uwagę, WHO po 15 latach zaktualizowała rekomendacje ws. Nadmiernna ekspozycja na smog powoduje między innymi: astmę, obturacyjne choroby płuc (włącznie z zapaleniem), niewydolność oddechową, nowotwory płuc, nowotwory górnych dróg oddechowych; niewydolność krążeniową, zawał serca czy udar mózgu.

Najnowsze artykuły

Czas na prawdziwą rewolucję w walce ze smogiem. Z wielką radością przedstawiamy to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Nasza nowa platforma analizy danych o […]

Sieć czujników Airly w Wielkiej Brytanii wzbogaciła się o urządzenie działające w Sheffield. Urządzenie umożliwia pomiar aktualnych stężeń pyłów PM1, PM2.5, PM10, NO2 i O3 […]

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Jak podaje WHO, 99% ludności na Ziemi oddycha powietrzem, które przekracza nowe obowiązujące normy bezpiecznej jakości […]