HomeBlogZielony budżet obywatelski – o co walczy?

Zielony budżet obywatelski – o co walczy?

Pod terminem “Zielony budżet obywatelski” kryją się fundusze, wydzielane specjalnie na poprawę wyglądu danego miasta pod względem przyrodniczym. Celem jest rozwój terenów zielonych, istotnych z punktu widzenia zarówno zdrowotnego obywateli (pod względem fizycznym, jak i psychicznym), jak również pod względem prezencji samych miejscowości. Każde miejsce lepiej się prezentuje, gdy posiada parki czy przestrzenie rekreacyjne. Jak powstają zielone budżety obywatelskie, w których miastach już funkcjonują i o co dokładnie walczą?

Czym jest Zielony budżet obywatelski?

Budżet obywatelski zwany jest także partycypacyjnym. To mieszkańcy gminy decydują o tym, jak zostanie wykorzystana część środków z budżetu gminy. W demokratycznym procesie dyskusji i podejmowania decyzji zostaje ustalone na co w kolejnym roku budżetowym zostaną rozdysponowane pieniądze – oczywiście chodzi tu o wydatki publiczne w danym mieście. Mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, które są następnie rozważane przez urzędników – te z nich, które przejdą pomyślnie weryfikację są poddawane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Liczy się suma otrzymanych głosów – propozycje projektów z najlepszymi wynikami przeznaczone zostają do realizacji. Postępuje się tak aż do wyczerpania puli środków. W coraz większej liczbie budżetów obywatelskich ważne miejsce zajmują projekty związane z przyrodą. Stąd też nazwa “Zielony budżet obywatelski”.

Zielony budżet obywatelski w polskich miastach

Zielone inwestycje zajmują bardzo istotne miejsce w budżetach obywatelskich coraz większej liczby miast w Polsce. Chodzi tu na przykład o tworzenie parków i utrzymywanie już istniejących, wykonywanie rabat kwiatowych w ważnych punktach miasta (również tych odstraszających kleszcze i komary), zakładanie ogrodów czy sadzenie drzew. Środki na takie cele wydzieliły już między innymi Lublin, Gdańsk i Kraków. Władze miast przypominają również o naborach do kolejnych edycji – na przykład nabór wniosków do Zielonego Budżetu Lublina trwał w roku 2019 do 31 października. Chodziło o rozdysponowanie środków z budżetu obywatelskiego na 2020 rok – do podziału były 2 miliony złotych! Wysyłanie swoich propozycji to zawsze szansa na upiększenie swojej najbliższej okolicy. Projekty można zgłaszać drogą elektroniczną co roku – w roku 2020 stanie się to w Lublinie po raz piąty. Do miast posiadających specjalne pieniądze na rozwój zieleni chce dołączyć między innymi Szczecin, gdzie skierowano nawet specjalny apel do radnych o uruchomienie Szczecińskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
Zielony budżet obywatelski – inwestycje i realizacje


Jakie dokładnie pomysły są realizowane dzięki Zielonemu budżetowi obywatelskiemu?

Na przykład w Gdańsku blisko 4 miliony złotych zostaną rozdysponowane w roku 2021 właśnie na tereny zielone. Projekty zgłaszane przez obywateli mogą dotyczyć zarówno konkretnej dzielnicy, jak i całego miasta. Obszary tematyczne to: nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowa lub przekształcenie przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych, budowa ogrodów deszczowych, renowacja istniejących terenów zieleni. W różnych miejscowościach kwestie te mogą się różnie prezentować – na przykład w Katowicach pomysły zbierane są od 1 kwietnia do 14 maja 2020 roku, a po ogłoszeniu drugiego etapu weryfikacji (co będzie miało miejsce do 24 sierpnia 2020 roku) ostateczna lista zadań przeznaczonych do realizacji zaprezentowana zostanie do 29 września tego samego roku. Projekty mają być dobre dla środowiska naturalnego i bytowania zwierząt. Sporo zmian w niektórych miastach już udało się wdrożyć – wiele jeszcze do zrobienia. Na pewno Zielony budżet obywatelski powinien pojawić się w całej Polsce.

Źródła:
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/bedzie-zielony-budzet-obywatelski-jest-decyzja-rady-miasta-gdanska,a,163499
http://bo.katowice.eu/OBudzecie/Strony/default.aspx
https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/684-zielony-budzet-obywatelski-miasta-krakowa-2019-r-wyniki.html
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/zielony-budzet-obywatelski/informacje-ogolne/zielony-budzet-po-raz-czwarty-czekamy-na-pomysly-do-31-pazdziernika,27,3307,1.html
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/bedzie-zielony-budzet-obywatelski-jest-decyzja-rady-miasta-gdanska,a,163499

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]