HomeBlogAirly w Birmingham (UK) – monitoring jakości powietrza w szkołach

Airly w Birmingham (UK) – monitoring jakości powietrza w szkołach

  • Pierwszy krok: Birmingham (Wielka Brytania) wprowadza system monitorowania i kontroli jakości powietrza Airly.
  • Fakty: Miasta, które monitorują i badają stan powietrza są obszarami, na terenie których jakość powietrza poprawia się najszybciej.
    Londyn to europejskie miasto, które monitoruje jakość powietrza i wykazuje największą poprawę.
  • Innowacja: Airly stworzyło najbardziej szczegółowe i kompleksowe rozwiązanie w zakresie oceny jakości powietrza, które może być wdrożone przez samorządy na całym świecie.

2 lutego 2022 r.;
Drugie co do wielkości miasto Wielkiej Brytanii Birmingham podjęło działania w celu poprawy sytuacji w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wykonując pierwszy krok w postaci instalacji sieci monitorowania jakości powietrza przy użyciu rozwiązania Airly. Dzięki współpracy Airly oraz miasta Birmingham w 70 szkołach zawisną czujniki, które będą monitorować jakość powietrza przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Dane z sensorów dostępne będą na mapie map.airly.org oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej Airly.

Birmingham dołącza do wielu innych miast na całym świecie, takich jak Hong Kong, Dżakarta, Oslo, Kraków, Granada, które współpracują z Airly, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza.

System oferowany przez Airly to kompleksowe rozwiązanie SaaS do monitorowania i kontroli jakości powietrza. Jest to możliwe dzięki własnej, niskokosztowej, rozproszonej sieci czujników, która dostarcza hiperlokalne dane o jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Airly umożliwia również analizowanie trendów i źródeł zanieczyszczeń w panelu klienta oraz opracowywanie ukierunkowanych inicjatyw w celu zwalczania zanieczyszczeń. System Airly pozwala również śledzić zmiany i monitorować poprawę jakości powietrza. Platforma wspiera władze w drodze do eliminacji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego.

Według najnowszych szacunków EEA (Europejskiej Agencji Środowiska) w 2019 r. w całej Unii Europejskiej z powodu narażenia na zanieczyszczenie drobnym pyłem zawieszonym zmarło przedwcześnie 307 tys. osób.

Co najmniej 58%, czyli 178 000, tych zgonów można było uniknąć, gdyby we wszystkich państwach członkowskich UE osiągnięto nowy zalecany przez WHO dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza wynoszący 5 µg/m3. Jako część Europejskiego Zielonego Ładu, unijny plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia wyznacza za cel zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych narażeniem na drobny pył zawieszony o ponad 55% do roku 2030, w porównaniu z rokiem 2005.

Radny Waseem Zaffar MBE, członek gabinetu ds. transportu i środowiska w Birmingham City Council powiedział: “Istnieją niepodważalne dowody na to, że zanieczyszczenie powietrza może mieć długo i krótkoterminowe konsekwencje dla zdrowia. Naszą ambicją jest stworzenie środowiska, w którym ludzie mogą żyć i pracować w pełni wykorzystując swój potencjał bez ryzyka związanego z zanieczyszczeniem, któremu można skutecznie zapobiegać. Instalacja sensorów to kolejny ważny krok, który pomoże nam w budowaniu świadomości w społeczności lokalnej na temat sytuacji związanej z zanieczyszczeniem powietrza. Teraz nadszedł czas, abyśmy wszyscy zastanowili się nad możliwościami zmian, które możemy wprowadzić, aby coś poprawić, zarówno jako jednostki, jak i organizacje.”

Wiktor Warchałowski Prezes Zarządu Airly dodaje: “Jesteśmy niesamowicie dumni, że możemy współpracować z Radą Miasta Birmingham, aby zapewnić dostęp do hiperlokalnych pomiarów jakości powietrza w szkołach. Nasza kompleksowa platforma jakości powietrza pozwoli władzom podejmować inteligentne, oparte na danych decyzje w sprawie poprawy jakości powietrza. Airly zapewni również wsparcie dla Rady, aby pomóc w zmniejszeniu emisji, podnieść świadomość i chronić zdrowie publiczne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.”

Projekt instalacji 70 sensorów w Birmingham, zostanie zrealizowany na podstawie przetargu, który został rozstrzygnięty w drugiej połowie stycznia 2022 roku.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]