HomeBlogCzy istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza a astmą?  

Czy istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza a astmą?  

O tym, że smog i zanieczyszczenie powietrza nie przynoszą korzyści dla zdrowia, wiadomo od dawna. Czy zanieczyszczenie powietrza ma związek z astmą? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, czy długotrwała ekspozycja na szkodliwe substancje może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia osób cierpiących na astmę.

Jak powstaje zanieczyszczenie powietrza i smog?

Z pewnością wielu z nas zastanawia się, jak powstaje smog. W rzeczywistości okazuje się, że może on pochodzić z różnych źródeł.  Wśród nich można wyróżnić zarówno zanieczyszczenia naturalne (np. pyły, czy popioły wulkaniczne), jak i wytworzone przez człowieka, takie jak gazy, dymy, spaliny samochodowe, pożary, czy emisje z budynków przemysłowych.

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych podaje, że zanieczyszczenie powietrza to “wszelkie widzialne lub niewidzialne cząstki i gazy znajdujące się w powietrzu, które nie są częścią naturalnego składu powietrza”.

Zanieczyszczenie powietrza a astma

Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie i powoduje liczne dolegliwości, takie jak:

  • problemy z koncentracją,
  • zawały serca,
  • choroby układu oddechowego,
  • choroby układu krążenia,
  • alergie,
  • poronienia,
  • udary,
  • rak,
  • a nawet przedwczesna śmierć.

Okazuje się, że zanieczyszczenie powietrza ma związek z astmą. Według licznych badań, długotrwała ekspozycja na smog i szkodliwe substancje może nasilać objawy astmy i powodować jej ostre epizody. Istnieją badania, które wskazują, że dorośli częściej doświadczają poważnych problemów z oddychaniem w dniach, w których poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki.

is air pollution linked to asthma

Jak zanieczyszczone powietrze może wywoływać astmę?

Myśląc o tym, jak zanieczyszczenie powietrza może powodować astmę, warto wspomnieć o typowych zanieczyszczeniach powietrza: ozonie i cząstkach stałych, które mogą spowodować astmę. Substancje te są niezwykle drażniące dla płuc i mają bezpośredni wpływ na ich kondycję oraz liczbę ataków astmy doświadczanych przez osoby cierpiące na tę chorobę.

Jeśli zastanawiasz się, czy istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza na zewnątrz a astmą, można śmiało stwierdzić, że nawet krótkotrwała ekspozycja na szkodliwe substancje może prowadzić do przewlekłych dolegliwości zdrowotnych i problemów z płucami, które przyczyniają się do ataków astmy.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed szkodliwymi substancjami, przeczytaj nasz artykuł i poznaj 3 rodzaje sensorów badających jakość powietrza, które pomogą monitorować sytuację.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]