Mobilna Mapa Smogu

Ideą przyświecającą grupie energetycznej innogy Polska jest Zero Emission Future, czyli wizja rzeczywistości, w której energia będzie produkowana w sposób ekologiczny. Z tego powodu innogy podejmuje szereg inicjatyw i działań promujących odnawialne źródła energii oraz zeroemisyjny transport. W 2019 firma uruchomiła największy w Polsce, w pełni elektryczny car sharing – innogy GO!

Pilotażowy program innogy go! wystartował 9 marca 2020. Zeroemisyjne samochody elektryczne BMW i3 z innogy GO! badała poziom smogu w Warszawie za pomocą czujników Airly. Dane dotyczące jakości powietrza były przekazywane na bieżąco podczas jazdy i postojów. Dzięki temu powstała mapa SmoGO!

Wprowadzenie:

9 marca 2020 roku rozpoczęliśmy wraz z innogy go! innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było mierzenie zanieczyszczenia powietrza w warunkach mobilnych w stolicy Polski – Warszawie.

Pomiary dokonywane były jednocześnie z 25 samochodów (25 lokalizacji). Pozwoliło to na pokazanie rzeczywistego obrazu smogu w danym obszarze. Na mapie SmoGO! pojawiły się pomiary z tych części stolicy, które do tej pory nie były uwzględniane w pomiarach stacjonarnych. Co wynikało to w dużej mierze z odległości od stacjonarnych czujników smogu.

Referencje

“Dzięki wynajmowaniu zeroemisyjnych samochodów innogy GO! mieszkańcy Warszawy zyskają dostęp do aktualnych i dokładnych informacji na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w ich okolicy. Do tej pory niektórzy w ogóle nie posiadali takiej wiedzy, ponieważ w miejscu ich zamieszkania nie było czujników jakości powietrza. Znając aktualny poziom zanieczyszczeń w swojej okolicy, warszawiacy będą mieli szansę lepiej chronić swoje zdrowie. np. poprzez planowanie biegania czy spaceru z dziećmi na czas, kiedy poziom smogu jest najniższy. Co ważne, w programie zamontujemy czujniki smogu w kilkudziesięciu samochodach. Będziemy monitorować jego skuteczność, aby go rozwijać i wprowadzać kolejne udogodnienia”
– mówi Sebastian Janda, Dyrektor odpowiedzialny za rozwój nowych rozwiązań klienckich w centrali Grupy Innogy.

Projekt:

Czujniki zainstalowane w samochodach działały zarówno podczas jazdy, jak i postoju – na parkingu i podczas ładowania. Sensory Airly co minutę mierzyły stężenie cząstek stałych PM1, PM2,5, PM10, a także wilgotność, temperaturę i ciśnienie powietrza.

Na mapie zaznaczono punkty reprezentujące samochody innogy go! Auta wyposażone w czujniki, które były w ruchu, dokonywały pomiarów, które następnie wyświetlane były na mapie.

Przewagą mobilnej mapy smogowej Warszawy innogy go nad tradycyjną mapą pokazującą dane z czujników stacjonarnych była możliwość pokazania pomiarów z miejsc, które nie są objęte stacjonarnym monitoringiem jakości powietrza.

Do tej pory na rynku nie było zadowalającego rozwiązania do wiarygodnych mobilnych pomiarów jakości powietrza. Jednak analiza danych z czujników Airly zainstalowanych w samochodach innogy go pokazała bardzo obiecujące wyniki. W celu określenia jakości pomiarów, Airly pobrało dane z najbliższych czujników stacjonarnych (których średnia odległość od czujników mobilnych wynosi ok. 1km) i na podstawie średnich godzinowych zaobserwowaliśmy następujące fakty:

  1. Współczynnik korelacji Pearsona zarówno dla pyłu PM10 jak i PM2,5 w znacznej części przypadków jest większy niż 0,9, kilka stacji mobilnych miało korelację większą niż 0,98.
  2. Mediana błędu dla PM10 mieści się w przedziale od 2,5 do 5 ug/m^3, a dla PM2,5 w przedziale od 1 do 3 ug/m^3.
  3. Średnie różnice dla PM10 wynoszą od 2 do 9 ug/m^3, a dla PM2.5 od 1 do 6 ug/m^3

Wykresy przedstawiające zależności dla PM2.5

(współczynnik korelacji Pearsona, różnice średnie i błąd średni)

Wykresy przedstawiające zależności dla PM10

(współczynnik korelacji Pearsona, różnice średnie i błąd średni)

Korzyści i osiągnięcia z realizacji projektu:

Nagroda KTR – Klub Twórców Reklamy

Mobilna mapa smogowa stworzona wspólnie z InnogyGo i 180heartbeats + agencją JUNG v. MATT. Została nagrodzona 6 nagrodami w następujących kategoriach:

  1. GOLD Use of Mobile
  2. GOLD Innovation in Product
  3. SILVER Use of Data
  4. SILVER Creative Use of Existing Technology
  5. BRONZE Out of Home / Interactive Experience
  6. BRONZE Direct and Targeting / Online / Mobile

Skontaktuj się z nami

Airly dostarcza kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza dla samorządów i firm. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych danych i analiz na temat jakości powietrza z sieci sensorów Airly.

Monika
Jankowska

Dimal
Luta

Mateusz
Koczwara

Aleksandra
Fraś-Zdeb