HomeBlogCzym się różni smog fotochemiczny od kwaśnego?

Czym się różni smog fotochemiczny od kwaśnego?

Smog kwaśny, czyli smog typu londyńskiego

Wytwarza się on przy dużej wilgotności na skutek silnego zanieczyszczenia powietrza. Kluczowa jest tutaj obecność wysokich stężeń tlenku węgla (IV) oraz dwutlenku siarki (SO2); oprócz tego mieszankę tworzą także tlenki azotu, sadza i trudno opadające pyły. Kwaśny, londyński smog wywiera niszczący wpływ na kamienice oraz maszyny. To właśnie on może być odpowiedzialny za odłupywanie się tynków z drogocennych zabytków architektury. Występuje zwłaszcza w umiarkowanej strefie klimatycznej podczas inwersji temperatur, najczęściej od listopada do stycznia.

Wymienione zanieczyszczenia mają tendencję do łączenia się z mgłą, a to może prowadzić do zawieszania się kropel kwasu siarkowego w powietrzu. Nie bez powodu smog kwaśny nazywa się także londyńskim – wystarczy wspomnieć pamiętne wypadki z roku 1952, kiedy to w stolicy Wielkiej Brytanii smog był tak duży, że koncentracja dwutlenku siarki przekraczała wartość 3,5 mg na metr sześcienny powietrza. W efekcie doszło do masowych zgonów – w ciągu zaledwie kilku dni (od 5 do 8 grudnia) z powodu smogu zmarło blisko cztery tysiące osób. Pierwszy raz odnotowano obecność smogu typu londyńskiego mniej więcej w połowie XIX wieku. Obecnie spotyka się go stosunkowo rzadko, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, gdy koncentracja dwutlenku siarki znacząco przekracza wyznaczone normy.

Smog fotochemiczny, czyli smog typu Los Angeles

Drugi typ smogu to tak zwany smog fotochemiczny. Powstaje on w suche upalne dni, kiedy występuje nadmierny ruch uliczny. Wszystkiemu winien jest wzrost koncentracji tlenków azotu, któremu towarzyszy obecność węglowodorów oraz pozostałości spalin samochodowych. Te ostatnie posiadają zdolność ulegania przemianom fotochemicznym – stąd też nazwa chmury zanieczyszczeń, która pojawia się najczęściej w strefach subtropikalnych.

Aby powstał smog fotochemiczny, potrzebne są tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. W przeciwieństwie do smogu kwaśnego, kluczową rolę siarki przejmuje tutaj ditlenek azotu (NO2) – odszczepiający się, uwolniony atom tlenu podatny na promieniowanie, dzięki któremu smog typu Los Angeles przybiera brązową barwę. Potrafi on reagować z węglowodorami, w efekcie czego powstają rodniki, a następnie (poprzez połączenie z wodą) – hydroksyle (rodniki OH). Pod wpływem działania słońca związki chemiczne zawarte w spalinach wytwarzają niebezpieczną mieszankę gazów i aerozoli. Oprócz niebezpiecznego ozonu składają się na nią m.in. azotan nadtlenku acetylu oraz aldehydy.

Jedną z najważniejszych przyczyn powstawania smogu fotochemicznego jest postępująca motoryzacja. Im więcej wydzielanych spalin, tym większe prawdopodobieństwo wytwarzania się chmury zanieczyszczeń, która przynosi opłakane skutki dla zdrowia człowieka. Bóle głowy, podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego, zwiększona zachorowalność na choroby oraz alergie – to tylko niektóre z owych efektów. Oprócz tego warto także wymienić zmienione zachowanie zwierząt i obumieranie roślin. Obecnie smog fitochemiczny dotyka zwłaszcza obszary dużych miast, szczególnie latem.

Zarówno smog kwaśny, jak i smog typu Los Angeles stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, a także dla świata zwierząt i roślin. Na negatywne skutki kontaktu z zanieczyszczeniami są narażone zwłaszcza dzieci, seniorzy i osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego.

Wykorzystane źródła:
http://naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/tos/smog.pdf
http://smogowe.info/rodzaje-smogu/
http://cotojestsmog.pl/tag/smog-londynski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
http://www.newsweek.pl/swiat/wielki-smog-w-londynie-1952-londynski-smog-zabil-w-1952-12-tysiecy-osob,99276,1,1.html

Najnowsze artykuły

Polska chce przeznaczyć na walkę o czyste powietrze około 103 mld zł do 2029 roku. Jakości powietrza, którym oddychamy, nie poprawimy jednak wyłącznie pieniędzmi, musimy […]

Według TNW*– Airly został uznany za jeden z 5 najlepszych polskich scale-upów w Europie. Na uroczystej gali w Amsterdamie, Airly prezentując sensory jakości powietrza uplasowało […]

Ze smogiem zmagamy się w Polsce przez dużą część roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego zarówno w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach zaczyna pojawiać […]