HomeBlogMonitoruj stan powietrza w swoim mieście

Monitoruj stan powietrza w swoim mieście

Zjawisko smogu w mieście

Smog powstaje przy wzmożonej emisji zanieczyszczeń i przy określonych warunkach atmosferycznych (najczęściej w okresie grzewczymi i przy braku wiatru, gdy mamy do czynienia z inwersją termiczną). Utrudnione unoszenie się zanieczyszczeń powoduje, że kumulują się one nisko – w przygruntowej warstwie atmosfery. Oddychanie powietrzem z cząstkami pyłu PM2.5 nie jest oczywiście obojętne dla organizmu ludzkiego. Zanieczyszczenia podrażniają oczy i drogi oddechowe, wywołują kaszel, duszności i bóle głowy, a także przyczyniają się do obniżenia odporności, powodują problemy z pamięcią i koncentracją. Smog ma wpływ nie tylko na złe samopoczucie. Badania wskazują na to, że przyczynia się do skrócenia średniego okresu życia. Jeżeli mieszkamy w mieście, w którym poziom zanieczyszczeń jest dość wysoki, monitoring stanu powietrza nie jest ciekawostką, ale koniecznością jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie.

Mapa zanieczyszczenia powietrza

Informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście przedstawiane są na mapie. Poza wynikami dla ponad 1000 czujników Airly mapa przedstawia także odczyty dla 200 stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Dokładne informacje dotyczące rodzaju urządzeń znajdujących się w naszej okolicy i należących do sieci Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska możemy znaleźć na ich stronie internetowej.

W interpretacji aktualnej jakości powietrza pomagają tzw. indeksy jakości powietrza, czyli kategorie wyliczone na podstawie odpowiedniego algorytmu, które określają jakość powietrza w 6-stopniowej skali. Dodatkowym ułatwieniem odczytywania wyników jest oznaczenie kolorem. Ogólnie jakość powietrza podawana jest w następujący sposób, biorąc pod uwagę indeks i kolor:

• bardzo dobry – ciemno zielony
• dobry – zielony
• umiarkowany – żółty
• dostateczny – pomarańczowy
• zły – czerwony
• bardzo zły – bordowy

Zanieczyszczenia podawane są w mikrogramach na metr sześcienny µg/m3.

Poszczególne indeksy dla pyłu zawieszonego PM2,5 który jest głównym składnikiem smogu i uznawany jest za najbardziej szkodliwą substancję znajdującą się w atmosferze należy intepretować następująco:

• Zakres: 0 – 12 µg/m3 – bardzo dobry (ciemno zielony)
• Zakres: 12 – 36 µg/m3 – dobry (zielony)
• Zakres: 36 – 60 µg/m3 – umiarkowany (żółty)
• Zakres: 60 – 84 µg/m3 – dostateczny (pomarańczowy)
• Zakres: 84 – 120 µg/m3 – zły (czerwony)
• Zakres: > 120 µg/m3 – bardzo zły (brązowy)

Przykładowo kiedy kolor indeksu dla pyłu zawieszonego PM2.5 zmienia się z zielonego na żółty oznacza to, że wartość pyłu przekroczyła zakres 36 µg/m3 i stan powietrza w danej lokalizacji jest na poziomie umiarkowanym. Natomiast kiedy kolor indeksu zmieni na kolor brązowy, czyli indeks przekroczy zakres 120 µg/m3 będzie to sytuacja w której stan powietrza jest na bardzo złym poziomie i raczej nie powinniśmy wtedy wychodzić z domu.

Przy odczytywaniu tych wyników warto zwrócić uwagę na dokładne ulokowanie stacji, gdyż niektóre z nich mogą znajdować się tuż drodze i mają za zadanie mierzyć wpływ zanieczyszczeń z ruchu ulicznego, co znacząco determinuje dane z monitoringu.

Aplikacje na urządzenia mobilne

Ponieważ zainteresowanie stanem powietrza jest coraz większe, powstają przydatne aplikacje na smartphony (na system Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.airly.android&hl=pl oraz system iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/airly/id1283400152?l=pl&mt=8), pozwalające na wygodny monitoring zanieczyszczeń w danym mieście. Dzięki takiej aplikacji można szybko sprawdzić dane o stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/jak-odczytywac-monitoring-powietrza

Najnowsze artykuły

Czas na prawdziwą rewolucję w walce ze smogiem. Z wielką radością przedstawiamy to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Nasza nowa platforma analizy danych o […]

Sieć czujników Airly w Wielkiej Brytanii wzbogaciła się o urządzenie działające w Sheffield. Urządzenie umożliwia pomiar aktualnych stężeń pyłów PM1, PM2.5, PM10, NO2 i O3 […]

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Jak podaje WHO, 99% ludności na Ziemi oddycha powietrzem, które przekracza nowe obowiązujące normy bezpiecznej jakości […]