HomeBlogDołącz do sieci Airly!

Dołącz do sieci Airly!

Aby zakupić sensor Airly, powinieneś spełnić podstawowe warunki:

1. W Twoim mieście/gminie musi znajdować się już istniejąca sieć.

Dlaczego?

Ponieważ zależy nam właśnie na sieci, a nie na pojedynczych pyłomierzach! Dzięki temu, że czujniki są oddalone od siebie niewielkimi odległościami, minimalizujemy błąd pomiarowy (w porównaniu do stacji WIOŚ). Ponadto smog jest zjawiskiem miejscowym i wartości stężenia pyłów zawieszonych mogą się kolosalnie różnić na przestrzeni kilkuset metrów. Wielu z Was pisze nam mailowo, czy też mówi telefonicznie, iż jeden czujnik może rozpocząć zainteresowanie wobec Airly w Państwa mieście/gminie, co spotyka się często z naszą odmową. A co, jeśli to Ty rozpoczniesz zainteresowanie swoim działaniem? Przedstawisz temat swoim znajomym, pasjonatom ochrony środowiska, lokalnym Alarmom Smogowym i stworzycie wspólnie sieć sensorów, lub przekonacie jednostkę samorządową do zainstalowania sieci, zostając Ambasadorem Airly?

2. Urządzenie musi być zamontowane na wysokości 1,5-8 m nad powierzchnią gruntu.

Dlaczego?

Ponieważ polski rząd wydał dyrektywę, która określa jasno i wyraźnie warunki pomiaru, między innymi wysokość względną. “Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (DZ. U. z 2012 Poz. 1032) wybór lokalizacji punktu pomiarowego dokonano w taki sposób, aby: 1) przepływ powietrza wokół czerpni nie był ograniczony żadnymi przeszkodami, 2) czerpnia była umieszczona w odległości kilku metrów od budynków, drzew i innych przeszkód, a w punktach reprezentatywnych dla jakości powietrza na linii zabudowy – w odległości co najmniej 0,5 m od najbliższego budynku, 3) czerpnia znajdowała się na wysokości od 1,5 m do 4 m powyżej poziomu gruntu; dopuszcza się usytuowanie czerpni do 8 m w przypadkach, gdy punkt poboru próbek ma być reprezentatywny dla większego obszaru.”

3. Pyłomierz musi mieć stały dostęp do zasilania.

Dlaczego?

Ponieważ każde urządzenie podłączone do prądu działa lepiej! Szare punkty na mapie najczęściej symbolizują fakt, iż użytkownik podjął się testów działania urządzenia bez podłączenia do zasilania. Nie wyszło. 🙂

 

Najnowsze artykuły

Polska chce przeznaczyć na walkę o czyste powietrze około 103 mld zł do 2029 roku. Jakości powietrza, którym oddychamy, nie poprawimy jednak wyłącznie pieniędzmi, musimy […]

Według TNW*– Airly został uznany za jeden z 5 najlepszych polskich scale-upów w Europie. Na uroczystej gali w Amsterdamie, Airly prezentując sensory jakości powietrza uplasowało […]

Ze smogiem zmagamy się w Polsce przez dużą część roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego zarówno w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach zaczyna pojawiać […]