HomeBlogJak wygląda dziś sytuacja odnośnie smogu w Krakowie? Czy prowadzone działania przynoszą efekty?

Jak wygląda dziś sytuacja odnośnie smogu w Krakowie? Czy prowadzone działania przynoszą efekty?

Sytuacja jest wyjątkowo trudna ze względu na niekorzystne położenie Krakowa – w niecce Wisły, co wpływa na ograniczenie ruchów powietrza. Głównymi przyczynami smogu w Krakowie jest ogrzewania mieszkań za pomocą pieców na paliwa stałe, a także spaliny samochodowe. Miasto to znajduje się na niechlubnej liście WHO na 11 pozycji wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Europie. Dane z 2014 wskazują, że z powodu smogu każdego roku ginie w Krakowie przedwcześnie około 400 osób.

Co robi się w tym celu, aby zlikwidować smog nad Krakowem?

Miasto Kraków oraz władze województwa małopolskiego podjęły liczne działania w celu poprawy stanu powietrza. Pierwszym poważnym działaniem było przyjście Ustawy Antysmogowej 15 stycznia 2016 roku. Począwszy od pierwszego lipca 2017 zakazane jest eksploatowanie nowego kotła, którego parametry są niższe względem wymogów unijnych. Od tego czasu nie można również używać paliw złej jakości takich jak flot czy muł, a także wilgotnego drewna. Z początkiem września 2019 ma wejść w życie całkowity zakaz stosowania paliw stałych.

Osoby zameldowane na terenie Krakowa mogły w ostatnich latach liczyć na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Można było ubiegać się o dotację na zakup pieca elektrycznego, olejowego, gazowego, a także wykorzystującego odnawialne źródła energii. W 2016 roku można było uzyskać zwrot wydatków do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś rok później do 60%. W efekcie liczba używanych w Krakowie pieców węglowych – jak przekonuje w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego ds. jakości powietrza – zmniejszyła się z 24 tysięcy do 9 tysięcy w ciągu 3 lat (2015-2018). Dziś w Krakowie można także liczyć na bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnych wskaźników pyłu zawieszonego. Osoby o najniższych dochodach mogą się ponadto ubiegać o dofinansowanie kosztów ogrzewania. Jednocześnie miasto planuje wdrażanie programu termomodernizacji.

Miasto podjęło również szereg działań edukacyjnych oraz pomocowych dla mieszkańców. Mają oni możliwość korzystania z porad eko-doradców, a także brania udziału w licznych imprezach i konferencjach uświadamiających przyczyny oraz zagrożenia wynikające ze smogu. Przykładem mogą być chociażby cykliczne imprezy edukacyjne, takie jak m.in. Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze” czy „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. Dzięki realizacji tego typu działań, dzisiaj w Krakowie wiedza lokalnej społeczności na ten temat jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze przed kilkoma laty.

Jak wygląda sytuacja ze smogiem dziś w Krakowie?

Na stronie pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/efekty-realizacji/ znajduje się wykres, obrazujący średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10. Jest to opracowanie powstałe na podstawie danych WIOŚ w Krakowie. Czy zatem dzięki podjętym działaniom zmniejsza się smog? Kraków dziś jest zdecydowanie mniej zanieczyszczony w porównaniu do 2013 roku. Przykładowo przy Alei Krasińskiego średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego do 2017 roku spadło z 80 µg/m³ do 55 µg/m³, a w dzielnicy Nowa Huta obniżyło się z 53 µg/m³ do 41 µg/m³. Można mieć zatem umiarkowane powody do optymizmu.

Wykorzystane źródła:
https://krakowskialarmsmogowy.pl
http://smogwawelski.org/przyczyny-smogu-krakowie/
https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/efekty-realizacji/
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22849993,krakow-kontra-smog-pomysly-na-rok-2018.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=80802
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/sa-efekty-w-walce-o-czyste-powietrze

Najnowsze artykuły

Pomimo iż jesteśmy coraz bardziej świadomi negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie, jako społeczeństwo wciąż nie podejmujemy wystarczających działań, aby chronić środowisko i życie […]

Sieć czujników Airly w Portugalii wzbogaciła się o urządzenie działające w Ponta Delgada na Azorach. Instalacja tego urządzenia monitorującego jakość powietrza jest wynikiem współpracy Airly […]

Innowacyjny miejski filtr oczyści powietrze ze smogu. Projekt realizują w Poznaniu Żabka, Oxygen City i Airly Żabka* w ramach partnerstwa ze startupami Oxygen City i […]