HomeBlogJakość powietrza w Krakowie – czy podejmowane działania przynoszą rezultaty?

Jakość powietrza w Krakowie – czy podejmowane działania przynoszą rezultaty?

Sytuacja jest wyjątkowo trudna ze względu na niekorzystne położenie Krakowa – w niecce Wisły, co wpływa na ograniczenie ruchów powietrza. Głównymi przyczynami, przez które smog w Krakowie występuje często, są ogrzewania mieszkań za pomocą pieców na paliwa stałe, a także spaliny samochodowe. Miasto to znajduje się na niechlubnej liście WHO na 11 pozycji wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Europie. Dane z 2014 wskazują, że z powodu smogu każdego roku ginie w Krakowie przedwcześnie około 400 osób.

Powietrze w Krakowie – jakie działania mają polepszyć jego stan?

Miasto Kraków oraz władze województwa małopolskiego podjęły liczne działania w celu poprawy stanu powietrza w Krakowie. Pierwszym poważnym działaniem było przyjście Ustawy Antysmogowej 15 stycznia 2016 roku. Począwszy od pierwszego lipca 2017 zakazane jest eksploatowanie nowego kotła, którego parametry są niższe względem wymogów unijnych. Od tego czasu nie można również używać paliw złej jakości takich jak flot czy muł, a także wilgotnego drewna. Z początkiem września 2019 ma wejść w życie całkowity zakaz stosowania paliw stałych.

Smog – Kraków walczy z nim różnymi sposobami

Osoby zameldowane na terenie Krakowa mogły w ostatnich latach liczyć na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Można było ubiegać się o dotację na zakup pieca elektrycznego, olejowego, gazowego, a także wykorzystującego odnawialne źródła energii. W 2016 roku można było uzyskać zwrot wydatków do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś rok później do 60%. W efekcie liczba używanych w Krakowie pieców węglowych – jak przekonuje w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego ds. jakości powietrza – zmniejszyła się z 24 tysięcy do 9 tysięcy w ciągu 3 lat (2015-2018). Dziś w Krakowie można także liczyć na bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnych wskaźników pyłu zawieszonego. Osoby o najniższych dochodach mogą się ponadto ubiegać o dofinansowanie kosztów ogrzewania. Jednocześnie miasto planuje wdrażanie programu termomodernizacji.

Edukacja jako czynnik mający poprawić jakość powietrza w Krakowie

Miasto podjęło również szereg działań edukacyjnych oraz pomocowych dla mieszkańców. Mają oni możliwość korzystania z porad eko-doradców, a także brania udziału w licznych imprezach i konferencjach uświadamiających przyczyny oraz zagrożenia wynikające ze smogu. Przykładem mogą być chociażby cykliczne imprezy edukacyjne, takie jak m.in. Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze” czy „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. Dzięki realizacji tego typu działań, dzisiaj w Krakowie wiedza lokalnej społeczności na ten temat jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze przed kilkoma laty.

Jakie powietrze w Krakowie jest dzisiaj?

Na stronie pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/efekty-realizacji/ znajduje się wykres, obrazujący średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10. Jest to opracowanie powstałe na podstawie danych WIOŚ w Krakowie. Czy zatem dzięki podjętym działaniom zmniejsza się smog? Kraków dziś jest zdecydowanie mniej zanieczyszczony w porównaniu do 2013 roku. Przykładowo przy Alei Krasińskiego średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego do 2017 roku spadło z 80 µg/m³ do 55 µg/m³, a w dzielnicy Nowa Huta obniżyło się z 53 µg/m³ do 41 µg/m³. Można mieć zatem umiarkowane powody do optymizmu. Bieżącą sytuację zawsze przedstawia nasza mapa smogowa, gdzie można sprawdzić jakość powietrza w Krakowie dzisiaj. Z naszego artykułu możecie dowiedzieć się, gdzie jest najwięcej smogu w Polsce.

Wykorzystane źródła:
https://krakowskialarmsmogowy.pl
http://smogwawelski.org/przyczyny-smogu-krakowie/
https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/efekty-realizacji/
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22849993,krakow-kontra-smog-pomysly-na-rok-2018.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=80802
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/sa-efekty-w-walce-o-czyste-powietrze

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]