HomeBlogKwaśne deszcze efektem zanieczyszczenia powietrza

Kwaśne deszcze efektem zanieczyszczenia powietrza

W jaki sposób powstaje kwaśny deszcz?

Do powstawania kwaśnego deszczu mogą przyczynić się zarówno czynniki naturalne, jak i związane z działalnością człowieka. Do pierwszej kategorii zaliczamy między innymi wybuchy wulkanów, pożary lasów czy też wyładowania atmosferyczne. W głównej mierze ma on jednak związek z zanieczyszczeniami powodowanymi przez człowieka. Kwaśny deszcz może powstać w efekcie działalności przemysłowej. W ostatnich latach zmniejszył się na szczęście udział fabryk w powstawaniu kwaśnego deszczu ze względu na konieczność przestrzegania rygorystycznych przepisów unijnych przez przedsiębiorstwa. Zostały one zobligowane do używanie specjalnych filtrów oraz instalacji odsiarczających. Zjawisko kwaśnego deszczu wynika więc w coraz większym stopniu ze spalin wydzielanych przez samochody oraz piece zasilane paliwem stałym.

Wpływ na ograniczenie tego problemu ma więc tak naprawdę każdy z nas. Możemy podjąć między innymi następujące działania:

• częściej poruszać się rowerem lub środkami komunikacji miejskiej,
• uwzględniać zasady ekologicznej jazdy samochodem,
• wymienić piece węglowe na ekologiczne: elektryczne, olejowe, gazowe lub zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii,
• używać samochodu z katalizatorem spalin,
• stosować filtry kominowe,
• rozpalać piec węglowy metodą „od góry”.

Konieczne jest w związku z tym podejmowanie przez władze miast działań w celu uświadamiania mieszkańcom potencjalnych zagrożeń wynikających z kwaśnego deszczu oraz sposobów dbania o czyste powietrze w swoim codziennym życiu.

Jakie skutki mogą powodować kwaśne deszcze?

Opady atmosferyczne o kwaśnym pH mogą powodować szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla człowieka, ekosystemu, jak i zabytków kultury. Kwaśny deszcz przyczynia się m.in. do zakwaszania jezior i rzek, erozji gleby, a także przedostawania się do niej szkodliwych metali ciężkich. W wyraźny sposób zakłóca proces fotosyntezy. Może również doprowadzić do uszkodzeń drzew i runa leśnego oraz zwiększonej umieralności wielu gatunków zwierząt – zwłaszcza bytujących w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych. W związku z kwaśnym deszczem, rośliny są mniej odporne na choroby, co przyczynia się do zmniejszenia plonów.

Kwaśne deszcze stanowią również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka, sprzyjając rozwojowi chorób przewlekłych, zwłaszcza związanych z nowotworami oraz funkcjonowaniem układu oddechowego. Ponadto mają wpływ na zniszczenia zabytków architektonicznych oraz budynków. Ma to związek z ich skłonnością do rozpuszczania wapieni i cementu.

Podsumowanie

Zjawisko kwaśnego deszczu nie jest już tak poważnym problemem jak jeszcze przed kilkoma laty, co jest zasługą ekologicznych rozwiązań stosowanych w przemyśle. Dopuszczalne normy dwutlenku siarki ciągle są jeszcze jednak w Polsce przekraczane, dlatego konieczne jest podejmowanie dalszych rozwiązań naprawczych. Kluczową kwestię stanowi ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstałych na skutek ogrzewania mieszkań oraz ruchu samochodowego.

Źródła:
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/skutki-zanieczyszczenia-atmosfery.pdf
http://ooidkz.wckp.lodz.pl/sites/default/files/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a%20i%20skutki%20zanieczyszcze%C5%84%20powietrza.pdf
www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/PCh_w_UE/Rozdzialy/p22.pdf
https://smoglab.pl/jeszcze-niedawno-mielismy-polsce-kwasne-deszcze-je-pamieta/
http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/3__Kwa_ne_deszcze/-_Co_mo_emy_zrobi___45n.html

Najnowsze artykuły

Polska chce przeznaczyć na walkę o czyste powietrze około 103 mld zł do 2029 roku. Jakości powietrza, którym oddychamy, nie poprawimy jednak wyłącznie pieniędzmi, musimy […]

Według TNW*– Airly został uznany za jeden z 5 najlepszych polskich scale-upów w Europie. Na uroczystej gali w Amsterdamie, Airly prezentując sensory jakości powietrza uplasowało […]

Ze smogiem zmagamy się w Polsce przez dużą część roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego zarówno w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach zaczyna pojawiać […]