HomeBlogNowe indeksy jakości powietrza w aplikacji Airly

Nowe indeksy jakości powietrza w aplikacji Airly

Nowe aktualizacje dotyczące ustawień naszej aplikacji!
W bezpłatnej aplikacji mobilnej Airly oraz na mapie MyAirly (map.airly.org) od teraz można wybrać indeks jakości powietrza.
Indeksy to proste wskaźniki służące do oceny jakości powietrza. Wyznaczane są na podstawie pomiarów lub prognoz stężeń wybranych zanieczyszczeń, głównie: pyłu zawieszonego (PM10 i PM2.5), ozonu (O3), dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2) i tlenku węgla (CO).
Airly oferuje do wyboru 4 najczęściej stosowane indeksy:
  •  PIJP (Polski Indeks Jakości Powietrza)
  •  Airly CAQI (Common Air Quality Index)
  •  US AQI (US Air Quality Index)
  •  DAQI (Daily Air Quality Index)

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]