HomeBlogPierwsze sensory jakości powierza Airly w Chile!

Pierwsze sensory jakości powierza Airly w Chile!

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach współpracy z TSG Environmental zainstalowaliśmy w Chile 2 pierwsze urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Czujniki będą monitorować aktualne zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi oraz gazami SO2 i CO.

SO₂ to powszechnie występujący gaz zanieczyszczający powietrze atmosferyczne, emitowany przez zakłady ciepłownicze i przemysłowe. (Norma Airly CAQI (dobowa): 350 µg/m³)

CO to związek silnie toksyczny powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw kopalnych oraz biopaliw. (Norma Airly CAQI (godzinowa): 30000 µg/m³)

Aktualną jakość powietrza na całym świecie można sprawdzać za pomocą aplikacji mobilnej Airly oraz na mapie MyAirly.

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]