Wzrost konkurencyjności firmy Airly Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach zagranicznych.

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Airly poprzez promocję jej głównego produktu (Inteligentnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza) na rynkach zagranicznych w ramach branżowego programu promocji IT/ICT. Wnioskodawca chce skupić swoje działania marketingowe i sprzedażowe w państwach Europy Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy) oraz CEE (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia). Jako rynek perspektywiczny wybrano Zjednoczone Emiraty Arabskie, które borykają się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnym wdrażaniu wielu innowacyjnych technologii w ramach idei smart city.

Planowane w ramach projektu działania obejmują w szczególności udział w targach zagranicznych, zakup usług doradczych związanych z działalnością eksportową, usługi szkoleniowe i promocyjne. Wybór tego typu działań jest podyktowany chęcią zbadania zagranicznych rynków, na których Wnioskodawca widzi potencjał sprzedażowy oraz wypromowanie polskiej marki produktowej Airly wśród potencjalnych klientów. W ramach projektu wybrano targi i misje zagraniczne, które łączą się branżowo z produktem Airly lub za pomocą których możliwe będzie powiązanie produktu z nowymi obszarami sprzedaży.