HomeBlogRóżnice między pyłem zawieszonym, a pyłem radioaktywnym

Różnice między pyłem zawieszonym, a pyłem radioaktywnym

W dzisiejszym artykule opowiadamy o dwóch typach pyłów: radioaktywnym i zawieszonym. Dla osoby, która nie zagłębiała się wcześniej w taki temat, różnice między nimi mogą nie być oczywiste. O pyle zawieszonym słyszymy niemal codziennie, chociażby w raportach smogowych w telewizji. Z kolei pył radioaktywny w mediach pojawia się rzadziej, jednak mowa o nim wzbudza strach. Pył zawieszony a radioaktywny – w dalszej części artykułu znajdziesz wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Pył zawieszony i jego właściwości

Często przy prognozach smogowych czy w trakcie odczytu danych, które pokazuje mapa smogowa, widzimy skrót PM (z ang. Particulate Matter). To określenie oznacza właśnie pył zawieszony, czyli drobne, niewidoczne gołym okiem cząsteczki, zawieszone w powietrzu, którym oddychamy.

Pył zawieszony może powstać w wyniku działań naturalnych lub poprzez działalność człowieka. Za naturalne źródło powstawania pyłu uznaje się np. wybuch wulkanu, w wyniku którego powstaje pył wulkaniczny, który dostaje się do powietrza. Z kolei pod pojęciem innych przyczyn powstawania pyłu zawieszonego możemy wymienić m.in. spaliny produkowane przez pojazdy czy też spalanie różnych produktów.

Co oznaczają liczby pojawiające się przy skrócie PM?

To pytanie może nurtować wiele osób, bo wartości takie jak PM10 czy PM2,5 są nam dobrze znane – pojawiają się wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek dane na temat smogu. Czym więc są te enigmatyczne liczby? Wspomniana 10 czy 2,5 odwołują się do rozmiaru cząsteczek pyłu. Czyli PM10 uwzględnia cząsteczki o średnicy do 10 µm, PM 2,5 do 2,5 µm i tak dalej.

Czym jest pył radioaktywny?

Pył radioaktywny powstaje na skutek wybuchu atomowego spowodowanego użyciem broni atomowej lub w wyniku awarii elektrowni atomowej. Taki pył może się także unosić na terenie, który został skażony środkami radioaktywnymi, pochodzącymi z innych źródeł niż wspomniane przed chwilą. Gdy mówimy o opadzie promieniotwórczym, mamy na myśli właśnie opad pyłu radioaktywnego na ziemię.

Niebezpieczeństwo pyłu radioaktywnego polega w dużej mierze na tym, że jest łatwo przenoszony przez wiatr, w związku z czym może rozprzestrzenić się na naprawdę dużym obszarze. Jego poziom mierzy się za pomocą radiometru. Jeśli chodzi o pył radioaktywny nad Polską, największą chmurą była ta, którą wiatr przywiał do nas po awarii elektrowni w Czarnobylu.

Pył zawieszony a radioaktywny – wpływ na nasze zdrowie

Pył zawieszony jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Wpływa na kondycję naszego serca, na układ oddechowy, ogólne samopoczucie i wiele innych aspektów. Szczególnie niebezpieczny jest drobny pył zawieszony, oznaczany jako PM2,5, ponieważ są to cząsteczki tak drobne, że z łatwością dostają się do zakamarków naszego układu oddechowego, skąd przenikają do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwiobiegu.

Jeśli zaś chodzi o pył radioaktywny, skutki mogą być bardziej dotkliwe. Wszystko zależy od stopnia emitowanego promieniowania. Przykładowo, intensywnie napromieniowane aerozole opadając na skórę mogą wywołać poparzenia popromienne. Z kolei wdychanie takich cząsteczek powoduje przenikanie ich do tkanek, w efekcie czego mamy do czynienia z promieniowaniem tkankowym. U osób narażonych na szczególnie mocne promieniowanie może wystąpić choroba popromienna.

Pył radioaktywny – czy mamy powody do obaw?

Sytuacja wygląda tak, że możemy czuć się w tej sprawie bezpieczni. Nad ewentualnym pojawieniem się pyłu radioaktywnego czuwa Państwowa Agencja Atomowa, która jest w stałym kontakcie z instytucjami międzynarodowymi. Agencja stale monitoruje ewentualne zagrożenia, a w razie potrzeby wydaje stosowne komunikaty ostrzegające mieszkańców danych obszarów.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]